Sot është - E Shtunë | Data: 21-April-2018 | Ora: 21:58
NDRYSHO DIZAJNIN
**.... Guest ....** ...ES-SELAM ALEJKUM WE RAHMETULLAHI WE BEREKATUHU XHEMAT I NDERUAR ALLAHU JU SHPERBLEFTE PER VIZITEN E JUAJ INSH-ALLAH .... **
Dosja e Ramazanit

Artikuj per Ramazan

Video Ligjerata

Audio Ligjerata

Dua per Iftare

Dua te perditshme

Menya
Kategorite
Radio-Elkalem24/24
Bisedojm se bashku
mesohu edhe ti

Abdesi
Mesohu te marresh abdes

Namazi
mesohu te falesh Namaz

Allahu ju meshirofte
Shiko live

Shiko Meken live 24 ore


Shiko Medinen live 24 ore

Shikim te kendeshem
Sondazhi yne
web faqe islame
 
 
 
 
statistika

Gjërat që lejohen gjatë agjërimit


Gjërat që lejohen gjatë agjërimit
 
1 - Lejohet që agjëruesi të hedhë ujë mbi kokën e tij dhe të freskohet me qëllim që të evitojë nxehtësinë. Si argument për këtë kemi fjalën e Aishes, Allahu qoftë i kënaqur prej saj, që thotë: "Perjgamberin, alejhi selam, e ka zënë koha e sabahut xhunub duke qenë agjërueshëm, dhe është pastruar me vonë" (Këtë hadith e transmetojnë Buhariu dhe Muslimi)

Dhe që Muhammedi alejhi selam: "ka hedhur ujë mbi kokën e tij duke qenë agjërueshëm për shkak të etjes ose të nxehtit" (Imam Ahmedi, dhe Ebu Dawudi dhe të tjerë, hadithi është i saktë).
Imam Buhariu në librin e tij të haditheve të sakta, ka vënë një kapitull që quhet: Larja e agjëruesit.

Ibn Omeri, Allahu qoftë i kënaqur me të, ka lagur rrobat e tij duke qenë agjërueshëm, dhe i ka veshur të lagura.

2 - Lejohet pastrimi i madh (gusli) kur je agjërueshëm. Pra, të lahesh e të pastrohesh kur je agjërueshëm nuk e prish agjërimin. Nga veprat e Muhammedit, alejhi selam, mësojmë që disa herë e ka zënë sabahi pa u larë (xhunub), dhe më pas lahej dhe vazhdonte agjërimin. (Këtë hadith e transmetojnë Buhariu dhe Muslimi)


3 - Përdorimi i misvakut. Muhammedi, alejhi selam, ka thënë: Po të mos kisha frikë se do ta mbingarkoja ymetin tim do ti urdhëroja ata të përdornin misvakun për çdo abdes". Dhe në një transmetim tjetër: për çdo namaz. (Këtë hadith e transmetojnë Buhariu dhe Muslimi)

Në këtë thënie të tij nuk e ka veçuar agjëruesin, dhe kuptojmë se përdorimi i misvakut nuk e prish agjërimin. Këtu bën pjesë edhe pastrimi i dhëmbëve me pastë. (Për këtë ka thënë se është e lejuar dijetari Abdulaziz ibën Baz në librin ,,Fetva ibën Baz” 2/163, 164; si dhe dijetari El Uthejmin në librin ,,Fikhul Ibadat)

4 - Shpëlarja e gojës dhe e hundës gjatë abdesit. Muhammedi, alejhi selam, ka futur ujë në gojë dhe në hundë gjatë abdesit, dhe ka ndaluar që agjëruesit ta tejkalojnë këtë, dhe ka thënë: Pastronie mirë gojën dhe hundën gjatë abdesit përveçse kur të jeni agjërueshëm. (Këtë hadith e transmetojnë Tirmidhiu, Ebu Dawudi, Imam Ahmedi, Ibn Maxheh dhe Nesai)

5 - Përqafimet dhe puthjet, gjatë agjërimit nuk e prishin agjërimin. Transmetohet se Aishja, Allahu qoftë i kënaqur prej saj, ka thënë: Profeti, alejhi selam, ka puthur dhe përkëdhelur kur ka qenë agjërueshëm, porse ai ka qenë shumë më i përmbajtur se ju ndaj epshit të tij. (Këtë hadith e transmetojnë Buhariu dhe Muslimi)

6 - Marrja e gjakut për analiza, si dhe përdorimi i gjilpërave që nuk kanë efekt ushqyes nuk e prishin agjërimin.

7- Hixhami, nxjerrja e gjakut të keq nga trupi i njeriut. Kjo vepër ka qenë një nga veprat që e prishin agjërimin porse është shfuqizuar me veprën e Profetit, alejhi selam, sepse vërtetohet që Muhammedi, alejhi selam, e ka bërë hixhamin duke qenë agjërueshëm, gjithashtu transmetohet edhe nga Ibn Ab-basi që, "Profeti, alejhi selam, e ka bërë hixhamin duke qenë agjërueshëm" (E ka përmendur Imam Buhariu).

8 - Ngrënia, pirja si dhe marrëdhëniet seksuale gjatë natës deri para agimit nuk ndikojnë në prishjen e agjërimit. Muhammedi a. s. ka thënë në një hadith: Bilali e thërret ezanin natën (në kohën e syfyrit) kështu që hani dhe pini derisa ezanin ta thërrasin Ibn um Mektumi. (Këtë hadith e transmetojnë Buhariu dhe Muslimi)

9 - Nëse femra pastrohet nga menstruacionet ose lehonia gjatë natës dhe atë e zë koha e sabahut pa u larë, lejohet të lahet gjatë kohës së namazit dhe të vazhdojë agjërimin. Duhet të ketë kujdes mos ti kalojë koha e namazit të sabahut pa u pastruar e pa u falur.

10 - Udhëtimi në rast nevoje, edhe nëse detyrohet ta prishë agjërimin, sepse agjëruesit i lejohet të zgjedhë nëse do agjëroje apo jo.

11 - Lejohet për agjëruesin përdorimi i çdo ilaçi të lejuar, që nuk e kalon fytin.

12 - Shijimi me gjuhë i gjellës por me kusht që mos të kalojë në fyt.

13 - Marrja e gjakut për arsye analizash, nuk e prish agjërimin, po ashtu edhe gjaku që rrjedh nga heqja e dhëmbit, dhe nga pastrimi i plagëve.

14 - Nuhatja e erërave të mira nuk e prish agjërimin.

15 - Kohli, që përdoret për zbukurimin e syve, si dhe ilaçet me pika që hidhen në sy nuk e prishin agjërimin.

Lexuar: 3297 | Shtuar nga: studio-islam | Data: 03-February-2010
Shkruani një Koment
Name *:
Email *:
Code *:
Gjithsej Komente: 0
Copyright © 2010 |