Sot është - E Shtunë | Data: 20-October-2018 | Ora: 21:53
NDRYSHO DIZAJNIN
**.... Guest ....** ...ES-SELAM ALEJKUM WE RAHMETULLAHI WE BEREKATUHU XHEMAT I NDERUAR ALLAHU JU SHPERBLEFTE PER VIZITEN E JUAJ INSH-ALLAH .... **
Dosja e Ramazanit

Artikuj per Ramazan

Video Ligjerata

Audio Ligjerata

Dua per Iftare

Dua te perditshme

Menya
Kategorite
Radio-Elkalem24/24
Bisedojm se bashku
mesohu edhe ti

Abdesi
Mesohu te marresh abdes

Namazi
mesohu te falesh Namaz

Allahu ju meshirofte
Shiko live

Shiko Meken live 24 ore


Shiko Medinen live 24 ore

Shikim te kendeshem
Sondazhi yne
web faqe islame
 
 
 
 
statistika

Shpërblimi i agjërimit


Shpërblimi i agjërimit
 
 
Allahu xh. sh. ka thënë: Agjëruesit e agjërueset, ruajtësit e nderit e ruajtëset e nderit, shumë përmendësit e Allahut e shumë përmendëset e Allahut, Allahu ka përgatitur për ta falje mëkatesh dhe shpërblim të madh. (Kuran: Ahzabe 35)
Transmetohet nga Sehl Bin Sead, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, se Muhammedi, alejhi selam, ka thënë: është një dere në Xhennet që quhet Rraj-jan, dhe në të hyjnë agjëruesit në Ditën e Gjykimit, dhe në të nuk hyn askush tjetër përveç tyre, e pasi te hyjnë të gjithë ajo do të mbyllet dhe s’do të mund të hyjë asnjëri nga ajo derë. (Hadithin e transmetojnë Buhariu, Muslimi dhe Ibn Khuzejma).

Transmetohet nga Ebu Hurejra, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, se Muhammedi, alejhi sela, ka thënë në një hadith kudsij: Allahu ka thënë: "çdo punë që bën biri i Ademit (njeriu) e bën për veten e tij, përveç agjërimit, agjërimin e bën për Mua dhe Unë e jap shpërblimin për të ".

Muhammedi, alejhi selam, ka thënë: "Agjërimi është mburojë për besimtarin",
Muhammedi, alejhi selam, ka thënë: Ai që është agjërueshëm të mos shajë, e nëse dikush e shan apo e ngacmon atë le të thojë: Unë jam agjërueshëm, unë jam agjërueshëm. (Këtë hadith e transmetojnë Buhariu dhe Muslimi)

Muhammedi, alejhi selam, ka thënë: "Betohem për Atë të Cilin shpirti i Muhammedit është në dorën e Tij, që era që del nga goja e agjëruesit është më e mirë tek Allahu xh. sh. sesa era e miskut" .

Muhammedi, alejhi selam, ka thënë: Agjëruesi gëzohet dy herë, kur ha iftarin dhe kur të dalë para Allahut xh. sh., ai do gëzohet me agjërimin tij. (Hadithin e transmetojnë Buhariu dhe Muslimi)

Imam Muslimi thotë në një nga transmetimet se Profeti, alejhi selam, ka thënë: "çdo vepër e mirë e birit të Ademit shumëfishohet nga dhjetë deri në shtatëqind herë më shumë, dhe Allahu ka thënë: "Përveç Agjërimit, sepse agjërimi bëhet për Mua dhe Unë e jap shpërblimin për të, sepse robi im i lë epshet dhe ushqimin e tij për Mua",

Abdullah Bin Amr, Allahu qoftë i kënaqur prej tyre, transmeton se Muhammdi, alejhi selam, ka thënë: Agjërimi dhe Kur’ani bëhen ndërmjetësues te Allahu xh. sh. për besimtarin Ditën e Gjykimit. Agjërimi thotë: " O Allah unë e kam ndaluar atë (agjëruesin) nga ushqimi dhe epshet e tij, pranoje ndërmjetësimin tim për të ", Kur’ani thotë: "Unë e kam ndaluar atë nga gjumi i natës, pranoje ndërmjetësimin tim për të". Tha: Dhe ju mundësohet ndërmjetësimi për të. (Këtë hadith e transmetojnë imam Ahamedi , ET-Taberani dhe El Hakim).

Ebu Hurejra transmeton se Muhammedi, alejhi selam, ka thënë: "Kush e agjëron muajin e Ramazanit me bindje e besim të plotë dhe duke shpresuar faljen e mëkateve, do t’i falen atij të gjitha mëkatet që ka bërë." (Këtë hadith e transmetojnë Buhariu dhe Muslimi)
Ebu Hurejra transmeton gjithashtu se Muhammedi, alejhi selam, ka thënë: Pesë namazet, namazi i xhumasë deri në xhumanë tjetër, Ramazani deri në Ramazanin tjetër janë shkak për faljen e gjynaheve të vogla që janë bërë në mes tyre, nëse largohesh nga gjynahet e mëdha. (Hadithin e transmeton imam Muslimi)

Përsëri transmetohet nga Ebu Hurejra se Profeti, alejhi selam, ka thënë: Kur vjen muaji i Ramazanit, hapen dyert e Xhennetit, mbyllen dyert e zjarrit të xhehennemit dhe lidhen shejtanët. (Këtë hadith e transmetojnë Buhariu dhe Muslimi). Në një transmetim tjetër të Imam Muslimit thuhet: "Hapen dyert e mëshirës, mbyllen dyert e xhehennemit dhe prangosen shejtanët me zinxhirë".


Lexuar: 1545 | Shtuar nga: studio-islam | Data: 03-February-2010
Shkruani një Koment
Name *:
Email *:
Code *:
Gjithsej Komente: 0
Copyright © 2010 |