Sot është - E Shtunë | Data: 20-October-2018 | Ora: 22:09
NDRYSHO DIZAJNIN
**.... Guest ....** ...ES-SELAM ALEJKUM WE RAHMETULLAHI WE BEREKATUHU XHEMAT I NDERUAR ALLAHU JU SHPERBLEFTE PER VIZITEN E JUAJ INSH-ALLAH .... **
Dosja e Ramazanit

Artikuj per Ramazan

Video Ligjerata

Audio Ligjerata

Dua per Iftare

Dua te perditshme

Menya
Kategorite
Radio-Elkalem24/24
Bisedojm se bashku
mesohu edhe ti

Abdesi
Mesohu te marresh abdes

Namazi
mesohu te falesh Namaz

Allahu ju meshirofte
Shiko live

Shiko Meken live 24 ore


Shiko Medinen live 24 ore

Shikim te kendeshem
Sondazhi yne
web faqe islame
 
 
 
 
statistika

Ezani dhe Ikameti


EZANI DHE IKAMETI

Fillimin e kohëve të namazit e lajmërojnë muezinët duke thirrur ezanin. Fjala "ezan" në gjuhën arabe d.m.th. shpallje, lajmërim. Ezani thirret kur të hyjë koha e namazit, lajmëron për namaz, ndërsa ikamet d.m.th. hyrje në namaz.

THIRRJA E EZANIT 
Ndegjo Ezanin

 
All-llahu ekber all-llahu ekber
All-llahu ekber all-llahu ekber

Esh-hedu el-la ilahe il-lall-llah
Esh-hedu el-la ilahe il-lall-llah

Esh-hedu en-ne Muhammeden Rasulull-llah
Esh-hedu en-ne Muhammeden Rasulull-llah

Hajje ales-salah
Hajje ales-salah

Hajje alel felah
Hajje alel felah

Es-salatu hajrun minen neum
Es-salatu hajrun minen neum )
Kjo lexohet vetëm në namazin e sabahut)

All-llahu ekber all-llahu ekber
La ilahe il-lall-llah.

 

Duaja pase ezanit

Ndegjo duajen


Muhammedi alejhisselam thotë: " Kush thotë kur dëgjon thirrjen e ezanit:
 
ALL-LLAHUMME RABBE HADHIHID-DA'VETIT¬TAAMMETI
VES-SALATIL KAIMETI
ATI MUHAM¬MEDENIL VESILETE VEL FADILETE
VEB'ATHHU MEKAMEN MAHMUDENIL-LEDHI VE'ADTEH
 
 
Përkthimi:

[" O All-llah, Zot i kësaj thirrjeje të plotë dhe namazit që do të fillojë, jepi Muhammedit ndërmjetësim dhe nderim. Ngrite atë në një vend të lavdishëm të cilin e ke premtuar"]
...i jepet leja për ta fituar shefatin e Resulull-llahut alejhisselam në Ditën e Kijametit". (Buhariu nga Xhabir bin Abdull-llah).Ikameti tregon fillimin e namazit farz.
Për të qenë ezani në rregull duhet të plotësohen këto kushte:
Hyrja e kohës së namazit për të cilin e thirrë ezanin. Ezani të thirrët në gjuhën arabe. Muezini të jetë i moshës madhore në bylig, dhe të mos jetë i çmendur
.
 
 
THIRRJA E IKAMETIT


All-llahu ekber all-llahu ekber
All-llahu ekber all-llahu ekber

Esh-hedu el-la ilahe il-lall-llahu
Esh-hedu el-la ilahe il-lall-llah

Esh-hedu en-ne Muhammeden
Rasulull-llah
Esh-hedu en-ne Muhammeden
Rasulull-llah

Hajje ales-salati
Hajje ales-salah

Hajje alel felahi
Hajje alel felah

Kad kametis-salatu
Kad kametis-salah

All-llahu ekber all-llahu ekber
La ilahe il-lall-llah.

Është e pëlqyer (sunnet) që:


Muezini të jetë mashkull, mekruh është që t'a thirrë femra.
Të qëndruarit në këmbë gjatë thirrjes së ezanit.
Të hypë në vend të lartë që të mundin ta dëgjojnë të tjerët.
Të drejtohet nga Kibla gjatë thirrjes.
Të rrotullojë kokën në anën e djathtë te haj-ales-ala dhe në të majtë te haj-alel-felah.
Të thirrët ezani ngadalë, e me ndërprerje.


Të jetë muezini i pastër (jo xhunub).
Të mos flitet gjatë thirrjes së ezanit.
T`i shqiptoi shkronjat ashtu siç duhet.
Ndërmjet ezanit dhe ikametit duhet të kalojë një kohë sa të mblidhen xhemati.
 

Në qoftë se nuk plotësohen këto kushte që i përmendëm, ezani nuk është i plotësuar (mekruh).
 

Pas thirrjës së ezanit muezini bashkë me ndëgjuesit lexojnë këtë lutje : Allahume-rabe-hadhihi-davet-ti tame, ves-salatil-kaime, ati Muham-meden-nilvesijle vel fadijle, vebath-hu mekamen mahmudeni-ledhij vead-tehu, inneke la tuhliful-miad.

Lexuar: 8526 | Shtuar nga: studio-islam | Data: 21-February-2010
Shkruani një Koment
Name *:
Email *:
Code *:
Gjithsej Komente: 0
Copyright © 2010 |