Sot është - E Merkurë | Data: 23-May-2018 | Ora: 11:53
NDRYSHO DIZAJNIN
**.... Guest ....** ...ES-SELAM ALEJKUM WE RAHMETULLAHI WE BEREKATUHU XHEMAT I NDERUAR ALLAHU JU SHPERBLEFTE PER VIZITEN E JUAJ INSH-ALLAH .... **
Dosja e Ramazanit

Artikuj per Ramazan

Video Ligjerata

Audio Ligjerata

Dua per Iftare

Dua te perditshme

Menya
Kategorite
Radio-Elkalem24/24
Bisedojm se bashku
mesohu edhe ti

Abdesi
Mesohu te marresh abdes

Namazi
mesohu te falesh Namaz

Allahu ju meshirofte
Shiko live

Shiko Meken live 24 ore


Shiko Medinen live 24 ore

Shikim te kendeshem
Sondazhi yne
web faqe islame
 
 
 
 
statistika

Veprat e njerëzve

Veprat e njerëzve.
 
 
Veprat të cilat i krijoi Allahu i Lartësuar në gjithësi ndahen në dy grupe: I pari: Veprat e Allahut tebareke ve teala në krijesat e Tij, e nuk ka të drejtë askush në to që të dëshirojë apo të zgjedhë, por, ato janë sipas dëshirës së Allahut, siç janë jeta, vdekja, sëmundja dhe shëndeti.
 
 
Thotë Allahu i Lartësuar:
 
 
"E Allahu ju krijoi juve edhe atë që e punoni”
(Es Saffat-96)
 
Ai është që krijoi vdekjen dhe jetën, për t'ju provuar se cili prej jush është më vepërmirë. Ai është ngadhënjyesi, mëkatfalësi.(El-Mulk-2)
 

 
I dyti: Veprat që i punojnë krijesat me dëshirën e tyre. Këto vepra bëhen me zgjedhje të atyre që i veprojnë dhe sipas dëshirës së tyre, pasiqë Allahu ju dha këtë mundësi.
 
 
Allahu xhel-le shanuhu thotë:
 
"Për atë nga mesi që dëshiron të gjendet në të vërtetën”
(Et Tekvir-28).
 
 
"…E vërteta është nga Zoti juaj, e kush të dojë, le të
besojë, e kush të dojë, le të mohojë…” (El Kehf-29).
 
 
Ata (njerëzit) do të falenderohen për veprat e lavdëruara dhe do të qortohen për veprat e qortueshme, e Allahu nuk dënon veçse për çështjet në të cilat ka lënë mundësi zgjedhjeje për njerëzit.
 
 
Siç thotë Allahu teala:
 
"…dhe Unë nuk jam zullumqar për robërit” (Kaf-29)
 
 
Njeriu e din dallimin mes zgjedhjes dhe detyrimit, p.sh. njeriu zbret nga kulmi me shkallë, zbritje kjo që e zgjedh vet, por, mundet që ta rrëzojë dikush nga kulmi. E
para ishte zgjedhje e e dyta ishte detyrim.

Lexuar: 716 | Shtuar nga: studio-islam | Data: 10-March-2010
Shkruani një Koment
Name *:
Email *:
Code *:
Gjithsej Komente: 0
Copyright © 2010 |