Sot është - E Shtunë | Data: 21-April-2018 | Ora: 22:00
NDRYSHO DIZAJNIN
**.... Guest ....** ...ES-SELAM ALEJKUM WE RAHMETULLAHI WE BEREKATUHU XHEMAT I NDERUAR ALLAHU JU SHPERBLEFTE PER VIZITEN E JUAJ INSH-ALLAH .... **
Dosja e Ramazanit

Artikuj per Ramazan

Video Ligjerata

Audio Ligjerata

Dua per Iftare

Dua te perditshme

Menya
Kategorite
Radio-Elkalem24/24
Bisedojm se bashku
mesohu edhe ti

Abdesi
Mesohu te marresh abdes

Namazi
mesohu te falesh Namaz

Allahu ju meshirofte
Shiko live

Shiko Meken live 24 ore


Shiko Medinen live 24 ore

Shikim te kendeshem
Sondazhi yne
web faqe islame
 
 
 
 
statistika

Detyrat e të Dërguarve alejhimus selam

Detyrat e të Dërguarve alejhimus selam
 
 
Pejgamberët kanë detyra të famshme, po i përmendi disa prej tyre:

 
A.Paraqitja e legjislaturës (sheriatit) dhe thirrja e njerëzve në adhurimin e Allahut të Vetëm dhe largimin nga adhurimi i dikujt tjetër pos Tij.

Thotë Allahu i Lartësuar:
 
"Ata, të cilët i kumtojnë shpalljet e All-llahut, i frikësohen vetëm
All-llahut e askujt tjetër pos Tij, e All-llahu është i mjaftë të jetë llogaritës".(El-Ahzab-39)
 


B.Sqarimi i fesë. Thotë Allahu i Lartësuar:
 
"Ty ta zbritëm Kur'anin që t'u shpjegosh njerëzve atë që u është shpallur atyre, me shpresë se do ta studiojnë (Kur'anin).(El-Nahl-44)"
 

 
C.Udhëzimi i popullit drejt të mirës dhe largimi i tyre nga e keqja, përgëzimi i tyre me shpërblim dhe kërcënimi i tyre me dënim.
 
Thotë Allahu i Lartësuar:
"Të dërguar që ishin lajmgëzues e kërcënues,...(En-Nisa-165)
 

 
Ç.Përmirësimi i njerëzve me shembull të mirë e mostër të përsosur si në fjalë ashtu edhe në punë.

 
D.Paraqitja e ligjeve të Allahut ndër njerëz dhe zbatimi i tyre.

DH.Dëshmimi i të Dërguarve ndaj popujve të vet në Ditën e Kijametit se ju kanë përcjellur qartë (misionin e tyre). Thotë Allahu xhel-le shanuhu:

" Dhe si do të jetë gjendja e atyre (që nuk besuan), kur Ne do të sjellim dëshmitarë për çdo popull, e ty do të sjellim dëshmitarë mbi ata (që nuk të besuan)?(En-Nisa-41)

Lexuar: 706 | Shtuar nga: studio-islam | Data: 08-March-2010
Shkruani një Koment
Name *:
Email *:
Code *:
Gjithsej Komente: 0
Copyright © 2010 |