Sot është - E Premte | Data: 14-August-2020 | Ora: 14:35
NDRYSHO DIZAJNIN
**.... Guest ....** ...ES-SELAM ALEJKUM WE RAHMETULLAHI WE BEREKATUHU XHEMAT I NDERUAR ALLAHU JU SHPERBLEFTE PER VIZITEN E JUAJ INSH-ALLAH .... **
Dosja e Ramazanit

Artikuj per Ramazan

Video Ligjerata

Audio Ligjerata

Dua per Iftare

Dua te perditshme

Menya
Kategorite
Radio-Elkalem24/24
Bisedojm se bashku
mesohu edhe ti

Abdesi
Mesohu te marresh abdes

Namazi
mesohu te falesh Namaz

Allahu ju meshirofte
Shiko live

Shiko Meken live 24 ore


Shiko Medinen live 24 ore

Shikim te kendeshem
Sondazhi yne
web faqe islame
 
 
 
 
statistika

Llojet e shpalljes


Shpallja është lëndë e Risaletit - pejgamberllëkut. Ibni Kajjumi, duke i numëruar shkallët e Shpalljes, thotë:
 
Shkalla e parë: Er-ru’ja es-sadika ose të ëndërruarit e vërtetë me të cilën i fillon Shpallja Resulull-llahut a.s.

 
Shkalla e dytë: Shpallja të cilën Resulull-llahu a.s. e ka pranuar nga Xhibrili përmendsh, duke mos e parë atë, siç tregon vetë Resulull-llahu a.s. "fryma e engjëllit i ka dërguar mendjes sime se asnjë person nuk do të vdes përderisa nuk e harxhon nafakën e vet. Andaj, kini frikë All-llahun dhe luteni Atë në mënyrën më të bukur, dhe mos e kërkoni atë prej All-llahut me anë të ndalesave dhe mosbindjes, sepse ajo çka posedon All-llahu xh.sh. mund të fitohet vetëm me bindje."
 

Shkalla e tretë: Resulull-llahut a.s. i vinte engjëlli Xhibril në figurën e njeriut bisedonte me të derisa Resulull-llahu a.s. nuk e zënte përmendsh të tërë bisedën. Shpeshherë edhe as’habët e kanë parë në këtë shkallë të Shpalljes.
 

Shkalla e tretë: Resulull-llahut a.s. i vinte engjëlli Xhibril në figurën e njeriut bisedonte me të derisa Resulull-llahu a.s. nuk e zënte përmendsh të tërë bisedën. Shpeshherë edhe as’habët e kanë parë në këtë shkallë të Shpalljes.
 
 
Shkalla e katërt: Engjëlli ndonjëherë i vinte në trajtë të kumbimit të kambanave. Kjo metodë e Shpalljes ka qenë më e vështira për Resulull-llahun a.s. sepse engjëlli e rëndonte Resulull-llahun a.s. me tërë peshën e vet, kështu që djersa ia bënte qull ballin, edhe kur dita ishte e ftohtë, e nëse ishte i hipur në deve, ajo nga pesha e madhe përulej gjer në tokë. Një herë i erdhi shpallja gjersa ishte i mbështetur në këmbën e Zejdit. Zejdi e kishte aq rëndë sa që mezi duronte.
 
 
Shkalla e pestë: Resulull-llahu a.s. e shihte Xhibrilin në formën e vërtetë, ashtu siç e ka krijuar All-llahu xh.sh. atëherë i shpjegonte Resulull-llahut a.s. çka i ka urdhëruar All-llahu. Në këtë mënyrë Resulull-llahu a.s. e ka pranuar Shpalljen vetëm dy herë. Këtë e ka përmendur Kur’ani-kerim në suren En-Nexhm.
 
 
Shkalla e gjashtë: Mënyra e drejtpërdrejtë e dërgimit të Shpalljes nga All-llahu xh.sh. gjersa ka qenë në qiej në natën e ngritjes - Lejletul-Mi’raxh, e në lidhje me namazin dhe disa gjëra të tjera.
 
 
Shkalla e shtatë: All-llahu xh.sh. drejtpërdrejtë i fliste Resulull-llahut a.s. pa ndërmjetësimin e engjëllit, siç i ka folur edhe Musait a.s., birit të Imranit. Kjo shkallë e Shpalljes ka qenë mu’xhize e Musait a.s., të cilën e ka vërtetuar Kur’ani, kurse paraqitja e saj tek Resulull-llahu a.s. ka qenë në hadithin për Isra’në, ose në lidhje me ndodhinë udhëtimin e njënetshëm të Resulull-llahut a.s. në burak, nga Meka në Kuddus në Sham.
 
 
Disa mendojnë se ekziston edhe mënyra e tetë e Shpalljes. Ky ka qenë bisedimi i drejtpërdrejtë i All-llahu xh.sh. me Resulull-llahun a.s., ballë për ballë, pa perde. Kjo mënyrë e Shpalljes është lëndë mospajtimi ndërmjet tradicionalistëve dhe trashëgimtarëve të tyre, e cila ka përfunduar me dhënien e një rezymeje në shpjegimin e shkallës së parë dhe të tetë. E vërteta është se mënyra e tetë e shpalljes është e pabazë.
 
 
shkeputur nga libri me titull: "Nektari i vulosur i xhen-netit"
Safijurrahman elMubarekfuri


Lexuar: 5568 | Shtuar nga: studio-islam | Data: 25-July-2010
Shkruani një Koment
Name *:
Email *:
Code *:
Gjithsej Komente: 0
Copyright © 2010 |