Sot është - E Shtunë | Data: 19-September-2020 | Ora: 13:36
NDRYSHO DIZAJNIN
**.... Guest ....** ...ES-SELAM ALEJKUM WE RAHMETULLAHI WE BEREKATUHU XHEMAT I NDERUAR ALLAHU JU SHPERBLEFTE PER VIZITEN E JUAJ INSH-ALLAH .... **
Dosja e Ramazanit

Artikuj per Ramazan

Video Ligjerata

Audio Ligjerata

Dua per Iftare

Dua te perditshme

Menya
Kategorite
Radio-Elkalem24/24
Bisedojm se bashku
mesohu edhe ti

Abdesi
Mesohu te marresh abdes

Namazi
mesohu te falesh Namaz

Allahu ju meshirofte
Shiko live

Shiko Meken live 24 ore


Shiko Medinen live 24 ore

Shikim te kendeshem
Sondazhi yne
web faqe islame
 
 
 
 
statistika
"Si mund të devijojë një popull kur ka dikë si el-Hasan el-Basriun?!” (Mesleme b.Abdulmeliku).
 
Një ditë, Ummu Selemes, gruas së Pejgamberit [sal-lAllahu alejhi ve sel-lem], i erdhi me vrap një lajmës e gëzuar se robëresha e saj e liruar Hajra lindi një djalë.
Lexuar: 1391 | Komente: (0) | Vlerësuar: 1/1

17 Ramazan, viti 2-të hixhri – 12 Mars, 624 c.e
Ajo konsiderohet si beteja e njohur ne të gjithë historinë islame. Allahu i Madhëruar në librin e Tij e emërton këtë betejë, si dita e Furkanit (e ndarjes mes të kotës dhe të vërtetës), duke thënë "Dhe në atë që i kemi shpallur robit Tonë ditën e Furkanit (luftën e Bedrit), atë ditë kur u ndeshën dy ushtritë. Vërtet, Allahu është i Fuqishëm për çdo gjë.” (Enfal;41).

Lexuar: 961 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

"Ebu Hurejre i ka mësuar përmendsh më shumë se një mijë e gjashtëqind hadithe të Pejgamberit a.s. dhe i ka ruajtur ato për popullin islam.”

Lexuar: 6349 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Omer el Faruku e kaloi tërë natën pa gjumë duke ruajtur në periferi të Medinës me qëllim që njerëzit të flejnë, t'i mbyllin qepallat e tyre, të jenë të sigurtë dhe të kënaqur.

Lexuar: 853 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

"Më i dijshmi i ymmetit tim për hallallin dhe haramin është Muadh Ibnu Xhebeli.” Muhammedi a.s.
Kur Gadishulli Arab u ndriçua me dritën e Kur'anit dhe të drej­tësisë, djaloshi jethribas (medinas), Muadh ibnu Xhebeli, ishte ende i ri. Në vendin e tij dallohej me mendjemprehtësi, largpamësi dhe vendosmëri të lartë.

Lexuar: 933 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Ai mbështeti shpinën te shtylla e murit të Qabes dhe tha: - O ju, kurejshit! Bagëtinë e ka krijuar Zoti. Ai ka zbritur shiun nga qielli, ndaj edhe ato janë ngopur. Atyre u ka rritur bar nga toka, me të cilin ushqehen. E ju po i therni ato jo në emrin e Tij. Unë ju trajtoj popull injorant!
Lexuar: 909 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

"Të rrallë janë njerëzit si Umejr Ibnu Sa’di.” (Omer ibnul Hattabi)
Qysh në fëmijërinë e tij të hershme, Umejr ibnu Sa’d El Ensariu e shijoi gotën e hidhur të jetimërisë (bonjakërisë) dhe të varfërisë. Babai i vdiq pa i lënë kurrfarë pasurie apo dikë që të kujdeset për të.

Lexuar: 6447 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

E kam parë Xha’ferin në xhenet. Dy krahët e tij të përgjakur i kishte të stolisur me pendla shumëngjyrëshe.” (Hadith sherif)
Për të na rrëfen Ebu Hurejra dhe thotë:
‑ Xha’feri ishte njeriu më i mirë për ne të varfërit. Na merrte dhe na ushqente në shtëpinë e tij me atë çka kishte derisa i sosej ushqimi. Prandaj nuk e quanim kot "babai i të varfërve”.

Lexuar: 1676 | Komente: (1) | Vlerësuar: 0/0

"Gjuaj o Sa’d, gjuaj! Babë e nënë kurban i bëfsha për ty!”
(Muhammedi a.s. me këto fjalë e nxiste Sa’din në luftën e Uhudit) Megjithatë, përqafimi i Islamit nga Sa’d ibnu Ebi Vekasi nuk ishte i lehtë e pa brenga. Ky djalosh besimtar iu ekspozua sprovave më të rënda e më të vështira që mund të ekzistojnë, saqë edhe Allahu xh.sh. zbriti ajete nga Kur’ani enkas për çështjen e tij.

Lexuar: 1356 | Komente: (1) | Vlerësuar: 0/0

Këto fjalë ia tha Pejgamberi a.s. Hudhejfes kur e takoi për herë të parë në Mekë. Ndërsa për mundësinë e tij që të zgjedhë, se a do të shkojë me grupin e muhaxhirëve apo të ensarëve, është thurur një tregim mjaft interesant...

Lexuar: 811 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Kur arriti Resulullahu në Medinë, unë isha duke ruajtur bagë­tinë lart në stane dhe, sapo dëgjova se ai arriti, i lashë të gjitha dhe shkova ta takoj. Kur e takova, i thashë:
‑ A ma jep besën, o i Dërguar i Allahut!
‑ Cili je ti? ‑ më pyeti ai.
‑ Ukbe bin Amir El‑Xhuhenij ‑ i thashë.

Lexuar: 993 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

"Ebu Sufjan bin Harithi do të jetë zotëri i djelmërisë (rinisë) në xhenet.”
(Muhammedi a.s.)
Rrallë herë mund të ndodhë që të ndërlidhen shkaqet dhe koin ci dencat ndërmjet dy personave sikurse ndërmjet Muhammedit a.s. dhe Ebu Sufjan bin Harithit.

Lexuar: 1320 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Në një vend jetonte një baba me të birin. Të dy ishin të dijshëm. Babai ishte punëtor e djali përtac.
Babai e nxiste të punojë duke i treguar për pasojat e papunës dhe përtacisë duke ia përkujtuar që Kur'ani udhëzon në punë me fjalët: "Ve en lejse lil-inseni il-la ma se'a" (Njeriut nuk i takon përveç ajo që ka punuar), dhe se nuk ka gjë më të mirë për njeriun se puna dhe përpjekja e tij.

Lexuar: 3088 | Komente: (0) | Vlerësuar: 2/2

Ebu Salihu, i biri i motrës së Malik ibn Dinarit tregon: daja im, Malik ibn Dinari, kur të vinte nata, mbyllej në dhomë dhe tërë natën e kalonte në atë dhomë. Habiteshim, çka bënë daja jonë në këtë dhomë. Një natë u përvidha dhe hyra në këtë dhomë e u fsheha në disa qoshe të saja.

Lexuar: 3330 | Komente: (0) | Vlerësuar: 1/1

Vëllezër të dashur dhe motra të nderuara! Në ditët e sotme jemi dëshmitarë të përpjekjeve sistematike dhe afatgjata për ta nxirë fenë tonë. Mediat shkruajnë përditë artikuj tendenciozë mbi të ashtuquajturat fenomene të brutalitetit dhe primitivizmit në islam dhe mes myslimanëve. Përhapësit e këtyre shpifjeve janë gazetarë dhe të vetëquajturit ekspertë të „islamit politik".

Lexuar: 743 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

"Në tregimet e tyre (të dërguarve dhe të Jusufit me vëllezër) pati mësime e përvojë për të zotët e mendjes. Ai (Kur'ani) nuk është bisedë e trilluar, por vërtetues i asaj që ishte më parë (librave të shenjtë) dhe sqarues i çdo sendi, e edhe udhërrëfyes e mëshirë për një popull që beson." (Jusuf, 111)

Lexuar: 1098 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0


Do të varroset nën muret e Kostantinopojës.
Ky sahab i ndershëm quhet Halid ibnu Zejd ibnu Kulejbi, prej fisit beni Nexh-xhar.
Është i njohur me ofiqin Ebu Ejjub, u përket ensarëve.
Kush prej nesh, muslimanëve, nuk e njeh Ebu Ejjub el-Ensariun?!

Lexuar: 839 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Tavus iben kisani ishte nje prej nxenesve te Iben Abasit r.a komentuesit te Kuranit,nder me te zgjedhurit dhe me te diturit.Ai ishte edhe njeri nder transmetuesit me te shumte te Buhariut dhe Muslimit.

Lexuar: 786 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Hakim Ibn Hazami është i vetmi nje ri që ka lindur brenda në Qabenë e madhëruar
 
"Në Mekë gjenden katër persona më të zhveshurit nga politeizmi dhe më të dëshiruarit për të pranuar fenë islame... Njëri prej tyre është Hakim ibnu Hazami.” Muhammedi a.s.
Lexuar: 863 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Para shume vjetëve, gjate kohës së tabi’inëve (gjenerata e muslimanëve pas sahabëve), Bagdadi ishte një qytet i madh islam. Në fakt, ishte kryeqendra e Umetit Islam dhe për shkak se jetonin një numër i madh dijetarësh, ishte qendra e diturisë islame.
Një ditë mbreti i Romës e dërgon një emisar në Bagdad për t’i sfiduar muslimanët me tre pyetje.

Lexuar: 987 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

"Njerëzit e Hendekut”: Vargu bën fjalë për një ngjarje që ka për protagonist një mbret çifut të Nexhranit, në veri të Jemenit, të quajtur Dhu Nuvas, i cili e quajti veten zot. Por ky u përball me një djalosh i cili e besoi Allahun një, duroi dhe sakrifikoi veten, duke bërë që tërë fshati të besojë.

Lexuar: 993 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Kjo është rezymeja e 100 veçorive me të cilat Muhammedi, alejhi’s selam u shqua nga pejgamberët tjerë.
A) Gjëra me të cilat Allahu e nderoi atë personalisht në këtë dynja.


Lexuar: 814 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

"Secili popull ka besnikun e vet, e besniku i këtij populli është Ebu Ubejde.” Muhammedi a.s.
Ebu Ubejde ishte një burrë me fytyrë të pastër, pamje të bu kur, shtathedhur, i gjatë e shpatullgjërë. Syri gëzohej me pamjen e tij, shpirti kënaqej dhe zemra qetësohej në takimin me të.

Lexuar: 880 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

"Isra” në islam do të thotë udhëtim nate me të cilin Allahu xh.sh. e ka shpërblyer të dërguarin e vet Muhammedin a.s. nga Mesxhidi Hrami i shenjët, në Mekke deri te Mesxhidi Haramin, në Aksa, në Kudus (Jerusalem), ndërsa "Miraxh” do të thotë ngritja e .......

Lexuar: 1951 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Isra është udhëtimi tokësorë të cilin ia mundësoi Allahu të dërguarit të Tij [sal-lallahu alejhi ve sel-lem] prej Meke në Kuds, prej Mesxhidi harami(Qabe) deri në Mesxhidi Aksa.
Ky udhëtim është bërë natën, ndërkaq Miraxh është udhëtimi prej toke në qiell, prej Kudsi në qiellrat e lartë,

Lexuar: 1181 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Gjuhësisht, El-Aksa do të thotë "e largët” ndërsa ka opinione të ndryshme përsa i përket asaj se pse i është dhënë ky emër. Ebu Hijani ka thënë: "I është dhënë për shkak të faktit që është xhamia më e largët nga Kaba”. Në anën tjetër, Ibën Atijje ka thënë: "Nuk i është dhënë ky emër për çdo arsye të lidhur me virtytshmërinë e saj.

Lexuar: 929 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Profeti a.s. për 43 vite ishte njohur nga vetë populli i tij si fjalëdrejti, i besueshëm. Zoti e kishte zgjedhur atë si njeriun më të mirë dhe të dashurin e Tij.
Reagimet e kurejshëve ishin të forta përballë këmbënguljes së Profetit (a.s) dhe muslimanëve të tjerë.

Lexuar: 944 | Komente: (1) | Vlerësuar: 0/0

"Zemrat e tyre jane te kenaqura me ate frike,syte e tyre lotojne dhe thone:Si mund te jemi te kenaqur kur vdekja eshte prapa nesh,varri para nesh,Dita e Gjykimit-premtim i vertete,Xhehennemi eshte ne rrugen tone dhe do te takohemi me Krijuesin tone ??!!"

Lexuar: 1060 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Pas betejës së Uhudit profeti (alejhi selam) zbriti në fushëbetejë dhe filloi të vështrojë shehidët (dëshmorët) prej muslimanëve dhe gjeti në mesin e tyre xhaxhanë e tij, luanin e Allahut, Hamza ibn Abdulmutalib, të vrarë, me hundë e me veshë të prerë, me bark të shqyer, mëlçia e tij ishte hequr dhe pasi ishte hequr një pjesë e saj (mëlçisë) ishte hedhur mbi trupin e tij.

Lexuar: 922 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Në njërën nga qendrat tregtare, në mesin e madh të njerëzve bie në sy një djalosh i zhvilluar, i cili sillej rreth dyqaneve, nga njëri te tjetri. Sikur synonte diçka. Hynte në njërin dyqan, qëndronte disa minuta dhe më pas kalonte te tjetri, kurse në dorë mbante një çantë.

Lexuar: 853 | Komente: (0) | Vlerësuar: 1/1

Nje nate Ebu Jezid el-Bestami u ndrit te fale namaz nate, por paprotmas e sheh te birin e tij prane. Meqe djali i tij ishte i vogel, kurse nata e ftohte dhe pagjumesi e veshtire, i tha:

o bir, bjer te flesh se nata eshte e gjate!
-Po ti , pse u ngrite te falesh?- pyeti djali

Lexuar: 825 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Një njeri nga Spanja na ka treguar se pasi që e ka lexuar Siren (Bografinë pejgamberike), ka pranuar fenë islame. Sireja të thotë: Mos e përshpejto fitoren, se fryti nuk bën para se të piqet. Sireja të thotë: fama u takon atyre që brengosen thellë dhe kanë ambicie të larta dhe ato ambicie shkojnë vazhdimisht në lartësi kulmore derisa ti parakalojnë garuesit tjerë.

Lexuar: 942 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Ky është një kallëzim interesant për fuqinë e teubes, pendimit të vërtetë ndaj All-llahut të Madhërishëm. Marokanezje Layla Al Helw lëngonte nga kanceri dhe mjekët nuk kishin mundësi që ta shërojnë. Specialistët më të mirë të Evropës nuk kishin shpresë për shërimin e saj, madje edhe vetë Layla kishte humbur të gjitha shpresat. Megjithatë, All-llahu, qoftë i Lartësuar dhe i Lavdëruar, ka fuqi të bëjë ç’të dojë.

Lexuar: 911 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Othman ibën Affani u lind pesë vjet pas lindjes së Muhammedit a.s.. U rrit dhe u edukua me një edukatë të mirë. Me ardhjen e Fesë Islame, Othmani r.a. kaloi në Islam. Muhammedi a.s. e martoi me të dy vajzat e tij; së pari me Rukijën e pastaj, pas vdekjes së Rukijes me Ummi Kulthumin.

Lexuar: 1966 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Tema rreth Isait, alejhi's selam, sot dhe çdoherë, mbetet prej çështjeve më diskutabile tek ithtarët e këtyre feve me libra hyjnor. Në bote sot ka fe-ideologji qe nuk kane libra hyjnor, si ajo hinduse ne Indi, budiste, zjarrëputiste, adhurues te gurëve, lopëve ne Indi, Kine, Japoni, Kore, etj. Këta nuk kane libër hyjnor.

Lexuar: 973 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Shumë kohë më parë jetonte një njeri që bënte shumë ibadet. Ky jetonte në një ishull dhe i kishte bërë ibadet Allahut për 500 vjet me radhë. Allahu i Madhërishëm krijoi për te një burim uji dhe një pemë shege që bënte frutë çdo dite.

Lexuar: 898 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Në kohën e hilafetit të Aliut r.a gjykatës ishte Shurejhu. Aliu r.a kishte humbur mburojën që e pëlqente më së shumti. Një ditë, teksa lëvizte në tregun e qytetit, ai e sheh mburojën e vete në duart e një çifuti, i cili dëshironte ta shes.

Lexuar: 1177 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Forma e hyrjes
 
shkarko ligjerata

shkarko namazin

reklama 3
reklama 3
reklama 4
reklama
reklama
reklama
prova
kerko
 
Copyright © 2010 |