Sot është - E Shtunë | Data: 19-September-2020 | Ora: 12:17
NDRYSHO DIZAJNIN
**.... Guest ....** ...ES-SELAM ALEJKUM WE RAHMETULLAHI WE BEREKATUHU XHEMAT I NDERUAR ALLAHU JU SHPERBLEFTE PER VIZITEN E JUAJ INSH-ALLAH .... **
Dosja e Ramazanit

Artikuj per Ramazan

Video Ligjerata

Audio Ligjerata

Dua per Iftare

Dua te perditshme

Menya
Kategorite
Radio-Elkalem24/24
Bisedojm se bashku
mesohu edhe ti

Abdesi
Mesohu te marresh abdes

Namazi
mesohu te falesh Namaz

Allahu ju meshirofte
Shiko live

Shiko Meken live 24 ore


Shiko Medinen live 24 ore

Shikim te kendeshem
Sondazhi yne
web faqe islame
 
 
 
 
statistika

Ti je dëshmitar i gjendjes sate! Jo ti s’je dëshmitar për asgjë, ti di veç të tjerët me sy përçmues e poshtërues t’i vështrosh!

O ju që besuat, kini parasysh frikën ndaj All-llahut dhe le të shikojë njeriu se çka ka bërë për nesër, dhe kini frikë All-llahun, e s’ka dyshim se All-llahu është që e di në detaje atë që punoni!” – Kur’an, 59:18

Lexuar: 1470 | Komente: (0) | Vlerësuar: 1/1

"Shën Gjergji” festë e kujt?
Kur hulumtojmë burimet historike të festës së "Shëngjergjit” mësojmë se kjo festë nuk ka të bëjë fare me Islamin. Kurse në anën tjetër vetë emri "Shëngjergji” tregon për diçka që është e huaj për myslimanët....

Lexuar: 5729 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Meqë jemi ne vigjilje te një feste te ashtuquajtur "Shën Gjergji", e cila festohet ne mbare Kosovën dhe e cila nuk ka te beje aspak me fenë e muslimanëve:
A është feste e muslimanëve?
A lejohet te festohet?
Nëse jo për ç'arsye?, dhe gjera tjera përkitazi me te.
Lexuar: 6439 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Sikur ndodhem pranë xhamisë e cila thërret dhe ankohet tek Allahu duke thënë: -O Zot! Përse dyert e mia nuk hapen përveçse disa minuta të caktuara, duke qenë se konsiderohem prej vendeve më të dashura tek Ti?
Lexuar: 6051 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Pset debatohet shumë rreth kësaj çështje, pse kaq shumë kundërshtojnë njerëzit futjen e kësaj lënde në shkolla, kush janë ata që kundërshtojnë?!
 
Në kohët e fundit mjaft është shtuar debati rreth mësim besimit, gjegjësisht futjes së lëndës fetare në shkollat tona fillore apo ato të mesme, debat ky i cili nuk mungon nga njerëz
Lexuar: 1058 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

I Dërguari i Allahut (paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të!) ka thënë: "Allahu i mëshiron nga robërit e tij mëshiruesit.’’ Shënon Buhariu. A mund të jetë shpërblimi i veprës së mirë diçka tjetër, përveç së mirës? Andaj kush i mëshiron krijesat atë e mëshiron Krijuesi

Lexuar: 1510 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

"Allahu veçon për të (për besim të drejtë) atë që do dhe e udhëzon në të atë që i drejtohet Atij.” - [Kur’an, 6:125]
 
 Udhëtim në hapësirat e gjithësisë, me mendje e shpirt, e bën pesë herë brenda natës dhe ditës një mendje e udhëzuar drejt dhe një shpirt i devotshëm, i dorëzuar dhe i nënshtruar ndaj Zotit të vet.
Lexuar: 1149 | Komente: (0) | Vlerësuar: 1/1

Thotë Allahu i Lartësuar: "Njoftoji robërit e Mi se vërtet Unë jam Ai që fal shumë dhe mëshirues i madh.” (Suretu Hixher: 49) Po ashtu: "Allahu i do ata që pendohen dhe ata që ruhen prej punëve të ndyra e të neveritshme.” (Suretu Bekare: 222)

Lexuar: 1550 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Falënderimi i takon Allahut të Lartësuar, paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi Muhamedin, robin më të mirë të Allahut prej gjithë njerëzimit. Ai e adhuroi Allahun me adhurimin më të përsosur dhe umetit ia transmetoi shpalljen ashtu siç ia zbriti Allahu i Lartësuar.

Lexuar: 6064 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Umer b.Abdul Azizi doli për t’i falur xhenazen njërit prej anëtarëve të familjes së tij. Pasi ua dorëzoi xhenazen krimbave dhe e mbuloi me dhe, u kthye nga njerëzit dhe tha: -O njerëz, me të vërtetë varri më thirri nga pas. A dëshironi t’ju tregoj se çfarë më tha?

Lexuar: 1032 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

"E kur u erdhi atyre prej Allahut libri (Kurani), që është vërtetues i atij, që e kishin pranë, e që para se t'u vinte e kërkonin ndihmën e tij kundër mosbesimtarëve, e mohuan atë (Muhamedin) që e njihnin, kur u erdhi. Pra mallkimi i Allahut qoftë kundër mosbesimtarëve." (Bekare, 89)

Lexuar: 1418 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

"Mos e teproni me mua sikur që e tepruan të Krishterët me të birin e Merjemes dhe se unë jam vetëm një rob i All-llahut dhe i Dërguari i Tij".( transemtohet nga Bukhari).
Lexuar: 6234 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Me të vërtetë mosndreqja dhe moskontrollimi i gjuhës është një rrezik i madh për të cilën kanë ardhur shumë argumente nga Kurani dhe Suneti i Pejgamberit salallahu alejhi ue selem.
Lexuar: 5525 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Rëndësia e mësimit të Kur’anit në Sheriatin islam është shumë e lartë. I Dërguari i Allahut, lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, ka thënë: "Më i miri prej jush është ai i cili e mëson Kur’anin dhe ua mëson të tjerëve.” (Transmeton Buhariu)

Lexuar: 6643 | Komente: (1) | Vlerësuar: 0/0


I pari fryt është se mëkatet e mëparshme shlyhen dhe kështu nëse penduesi iu përmbahet rregullave islame i mundësohet atij që të hyjë në xhennet, të cilin e ka përgaditur...

 

Lexuar: 5910 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Mos u lëkund!"Dhe,vetëm te Zoti yt përqendro synimin!”–Kur’an,94:8

S’ka rëndësi nëse të dëgjojnë apo të kundërshtojnë, ti vazhdo misionin tënd! Ti përmbaju udhëzimit të Zotit tënd, të mjafton Përkujdesja e Tij.

Lexuar: 879 | Komente: (0) | Vlerësuar: 1/1

Muslimanët e parë në mënyrë të ndryshme e kanë shpjeguar mëkatin e madh, mirëpo ato dallime nuk kanë që të mëdha. Qëndrimet e tyre rreth kësaj kanë qënë shumë afër njeri-...

Lexuar: 1218 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Ai ishte trimi më i madh nga njerëzit, me zemër më të fortë, me zemër më të qëndrueshme, ai është zotëriu jonë dhe i Dërguari jonë Muhammedi sal-lallahu alejhi ue sel-lem...

Lexuar: 1053 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Ajo që një musliman arrin të kuptojë e të provojë në religjionin e tij është, para së gjithash, lidhja e tij thelbësore me ndjenjën e paqes, qetësisë dhe prehjes shpirtër
Lexuar: 1048 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Kur turbullohet deti dhe era e fortë përplas valët e saja me fuqi njëra mbi tjetrën sikur të ishin të hidhëruara, marinarët thirrin për ndihmë dhe shpëtim:

Lexuar: 1226 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

A e ke falur namazin e sabahut me xhemat në xhami çdo ditë?
A i fal të gjitha namazet me xhemat në xhami?
A ke lexuar ndonjë pjesë prej librit të Allahut sot?
Lexuar: 5936 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Vajza e Ebu Bekrit dhe gruaja e Profetit Muhamed lavdërimi dhe paqja e Zotit qoftë mbi të, u akuzua padrejtësisht për çështje nderi. Ai që ndikoi në përhapjen e kësaj akuze, ishte vetë djali i dajës së Aijhes, Mustah b. Esaseh. Ebu Bekri, i jepte Mustah ibn Esases..........

Lexuar: 756 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Hulumtuesit francezë dhe ata amerikanë konfirmojnë se gurët e mëdhenj që i kanë shfrytëzuar Faraonët për ndërtimin e piramidave thjesht janë "qerpiçë" (tulla) që janë ngrohur në një temperaturë me shkallë të lartë.

Lexuar: 1024 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Umeti islam është një umet që shërben si shembull për të gjithë umetet e tjera në pasimin e rrugës së vërtetë, ngase është e vetmi umet që në kohën e sotme e bazon thirrjen e tij në parime të shëndosha e të sakta origjinale që ka trashëguar nga Pejgamberët e Allahut të Lartësuar.

Lexuar: 1183 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Një djalosh i ri po dëgjonte ligjëratën e së mërkurës, në të cilën ligjëruesi shpjegonte mbi mënyrën se si duhet dëgjuar Allahu dhe si duhen respektuar urdhrat e Tij përmes intuitës.

Lexuar: 756 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

 Shfrytëzo pesë para pesë gjërave tjera:
· Jetën para vdekjes,
· shëndetin para sëmundjes,
· rininë para pleqërisë,
· pasurinë para varfërisë dhe
· kohën e lirë para zënies së saj.

Lexuar: 1555 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

VDEKJA…. Është shtëpia e parë e ahiretit... Përfundimi i gjithë njerëzimit...
Ndërprerje e shpresave të shpresuesve... Përfundimi yt, përfundimi im dhe përfundimi i çdo gjallese mbi sipërfaqen e tokës.

Lexuar: 1260 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Jemi duke folur qe disa javë radhazi për fundin e botës, për vdekjen. E kur jemi te vdekja themi se para dy dite shumë e shqipëtari -për mos me thanë i gjithë populli- menduan te vdekja, filluan të bisedojnë rreth asaj se a thua mos ju ka ofruar "taksirati”,......

Lexuar: 1017 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Fjalët më të drejta janë fjalët e Allahut, udhëzimi më i mirë është udhëzimi i Pejgamberit Muhammed a.s, gjërat e këqia janë ato të shpikurat, çdo shpikje është bidat, çdo bidat është devijim dhe çdo devijim përfundon me zjarr.

Lexuar: 1641 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Umeri (radij-All-llahu anhu) ka thënë: "Llogariteni veten para se të llogariteni dhe peshojeni atë para se të peshoheni, sepse më e lehta për ju nesër është që të llogarisni veten tuaj sot. Dhe zbukurohuni për paraqitjen madhështore, ditën kur do të paraqiteni e nuk lihet pa u shfaqur prej jush asgjë!"

Lexuar: 6498 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Nuk ka dyshim se të qajturit nga frika e Allahut është realitet. Kështu që kjo vepër e zbutë zemrën dhe i largon ndyrësirat e saj. Ka thënë Jezid ibn Mejserah, Allahu e mëshiroftë: " Të qajturit bëhet prej shtatë shkaqeve: Të qajturit nga gëzimi, pikëllimi, panika, dyfaqësia, dhimbja, falënderimi dhe nga frika e Allahut.

Lexuar: 1536 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Prej shkaqeve për përmirësimin e vëllazërisë, është që ta këshillosh vëllaun tënd në atë që i bën dobi atij, dhe ajo është argument se ti je i interesuar për të, dhe se ti lakmon që ta shohësh mirë atë.

Lexuar: 813 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

"Pse ndodhin të reshura të shumta, a mos është kjo dënim nga Allahu?
"Si duhet të sillemi ne në këso raste?

"E mrekullitë (ose fenomenet natyrore që shkatërrojnë), Ne nuk i dërgojmë për tjetër vetëm për frikësim” (Kuran, 17:59).

Lexuar: 1151 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

"Me te vërtetë unë mbrëmë pashë një ëndërr të habitshme.
 
Pashë një person nga Ummeti im, të cilit iu pakësua peshorja e punëve të mira...
Lexuar: 754 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Si reagonte Profeti Muhamed ndaj kritikave?

Kritika shpeshherë shkakton plagë të thella dhe ndan edhe miqtë më të mirë.

E diel 17 Janar 2010 22:08
Lexuar: 5515 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Forma e hyrjes
 
shkarko ligjerata

shkarko namazin

reklama 3
reklama 3
reklama 4
reklama
reklama
reklama
prova
kerko
 
Copyright © 2010 |