Sot është - E Shtunë | Data: 19-September-2020 | Ora: 12:41
NDRYSHO DIZAJNIN
**.... Guest ....** ...ES-SELAM ALEJKUM WE RAHMETULLAHI WE BEREKATUHU XHEMAT I NDERUAR ALLAHU JU SHPERBLEFTE PER VIZITEN E JUAJ INSH-ALLAH .... **
Dosja e Ramazanit

Artikuj per Ramazan

Video Ligjerata

Audio Ligjerata

Dua per Iftare

Dua te perditshme

Menya
Kategorite
Radio-Elkalem24/24
Bisedojm se bashku
mesohu edhe ti

Abdesi
Mesohu te marresh abdes

Namazi
mesohu te falesh Namaz

Allahu ju meshirofte
Shiko live

Shiko Meken live 24 ore


Shiko Medinen live 24 ore

Shikim te kendeshem
Sondazhi yne
web faqe islame
 
 
 
 
statistika

Ka njerëz të cilët e njohin Allahun si Krijues, Pronar dhe Furnizues i gjithësisë, dhe prapë i donë të tjerët më shumë se sa Atë (Allahun). Disa njerëz i duan paratë më shumë se sa Allahun dhe për këtë arsye, ata nuk e paguajnë zeqatin apo i fitojnë parat prej burimeve haram.

Lexuar: 5520 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Lexues i/e nderuar me së shumti që duhesh ti kushtosh rendësi në këtë jetë është Tevhidi mesimi i akides besimit dhe q`farë e prish atë . Për këtë arsye kan qenë dijetaret që më së shumti i kan kushtuar rendësi mesimit te akides sepse akideja është baz prej bazave me me rendesi ne Fen e Allahut .

Lexuar: 5439 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Dashuria për Allahun (raghbah), ta duash atë dhe të kesh dëshirë që të takohesh me Të, kjo është pasuria e robit, baza e çështjes së tij, baza e jetës së tij të jetuar në mirësi, burimi i lumturisë së tij (të vërtetë), suksesi dhe gëzimi, dhe është freskia për sytë e tij. Për këtë arsye ai u krijua dhe për këtë është urdhëruar.

Lexuar: 8172 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Akidja nuk mund të jetë e shumëllojshme, e as të kundërshtohet me veten. Nisur nga kjo përmbajtja e akides nuk ka ndryshuar që nga dërgesa e Ademit alejhis-selam, e deri te dërgesa e vulës së Pejgamberëve, Muhammedit alejhis-salatu ves-selam.

Lexuar: 6339 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Kur erdhi koha e mëkëmbësisë, All-llahu ndau Tokën e qiellin dhe krijoi qiejt dhe rrugët kah do të lëvizin ata. Dhe kur All-llahu deshti që të plotësohet urdhëri, urdhëroi melekët e bekuar:

"Unë po krijoj (po përcaktoj) në tokë një zëvendës!”.

Lexuar: 902 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Transmetohet se Xhubejr ibn Abdullah el Bexhelij, Allahu qoftë i kënaqur me të, ka thënë: "Një natë kemi qenë ulur me Pejgamberin salallahu alejhi ue selem dhe Pejgamberi salallahu alejhi ue selem shikoi Hënën, dhe ishte nata e 14-të, dhe tha: "Ju do ta shikoni Zotin tuaj ashtu siç po e shikoni këtë (d.m.th. Hënën), duke mos pasur pengesë në shikimin e Tij.

Lexuar: 2376 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Çfarë të bëjë gruaja e devotshme nëse frikësohet nga ashpërsia e burrit ndaj saj apo nga braktisja e saj? Çfarë të bëjë gruaja e devotshme nëse ndodh mes asaj dhe burrit të saj ndonjë problem? Çfarë të bëjë gruaja e devotshme nëse sheh tek burri i saj ndonjë send që nuk i pëlqen asaj?

Lexuar: 6833 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Pra, detyrimi ynë si shoqëri, prindër apo edukatorë është që ne të kujdesemi sa më shumë në mbjelljen e besimit tek brezat e rinj, sidomos në këto kohë ku janë shtuar rrugët e degjenerimit, dyshimet në besim, humbja e moralit, ndjekja e epshit.

Lexuar: 883 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Dhe gjëja e tretë e cila do të na çojë tek dashuria tek Allahu, është këndshmëria e Allahut drejt nesh. Sa kemi paguar për të mirat që Allahu na i ka dhënë? Nëse ju humbni shikimin sa do të paguanit? Nëse humbnit zemrën tuaj, sa do të paguanit? Nëse ju do të humbnit mendjet sa do të paguanit? Nëse do të humbnit një veshkë sa do të paguanit?

Lexuar: 1121 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Dije vëlla i dashur se sharja e Allahut , Islamit , Muhamedit alejhi selam eshte një krim i madh prej të cilit renqethen zemrat e besimtarëve te cilët njohin Allahun.

33:57. E s'ka dyshim se ata janë të cilët e fyejnë All-llahun dhe të dërguarin e Tij, ata i ka mallkuar All-llahu në Dunja e në Ahiret dhe për ta ka përgatitur një dënim të dhembshëm.
Lexuar: 1303 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Ta dish, Allahu pastë mëshirë ndaj teje, që gjëja e parë të cilën Allahu e ka bërë të detyrueshme për birin e Ademit [njeriun], është që ai ta refuzojë tagutin dhe të besojë në Allahun. Dëshmia për këtë është thënia e Allahut:"Dhe vërtet kemi dërguar tek çdo popull një të dërguar [t'u thotë njerëzve]:"Adhurojeni vetëm Allahun dhe shmanguni nga taguti [perënditë e rreme]". [en-Nahl, 36]

Lexuar: 6273 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Thotë Ebu Derda, radijallahu anhu: "Sa gjysmakë ishin disa prej vëllezërve tanë të pasur. Na donin për hir të All-llahut dhe na braktisnin në çështjet e dunjasë. Nëse takoje ndonjërin prej tyre të thoshte: "Të dua o Ebu Darda," por nëse i drejtoheshe atij për diçka që të nevojitej, nuk të përgjigjej.

Lexuar: 9197 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Në këtë temë do të cekim se cilët njerëz janë më të mirë pas Pejgamberit sal-laAll-llahu alejhi ue sel-lem sipas renditjes, ndërsa ne i kemi radhitur fillimisht sikur kanë ardhur në hadith dhe ato janë:
Dhjetë të përgëzuarit me xhennet:
Transmetohet nga Abdurrahman Ibn Auf se i Dërguari i All-llahut (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) ka thënë: .........
Lexuar: 6254 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Shejh-ul-Islam Muhamed ibn Abdul-Uehabi ishte me studentët e tij pasi kishte përfunduar studimin e librit të tij "Kitab et-Teuhid", ai dëshironte të fillonte përsëri studimin e këtij libri për herë të tretë ose të katërt.

Lexuar: 788 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0


Pyetje: Si është halli i atyre besimtarëve, që deklarohen se janë besimtarë muslimanë, por besimin e tyre e njollosin me besëtytni të ndryshme?

Përgjigje: Edhe pse besimtarët besojnë në Allahun xhele shanuhu, ata ndodh që ta njollosin besimin e tyre me....
Lexuar: 6066 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Ka disa popuj që i kanë bërë shok Allahut në hyjninë e Tij dhe disa të tjerë i kanë bërë shok Atij përgjithësisht. Prej këtyre janë:

1. El Mexhus. Këta thonë se ekzistojnë dy origjina:

-Drita dhe errësira
.

Lexuar: 6318 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Teuhidi është një pemë që mbin në zemrën e besimtarit, ai i shtrin degët dhe e shton rritjen e tij. Bukuria e tij shtohet sa herë që ai vaditet me bindje që të afrojnë për tek Allahu i Madhëruar. Kështu që, shtohet dashuria e robit për Zotin e tij, njëkohësisht shtohet tek ai edhe frika, shpresa dhe mbështetja e fortë tek Ai.

Lexuar: 1098 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Transmeton Muslimi në autoritet të Imran Ibn Husein se Pejgamberi salallahu alejhi ue selem ka thënë: "70 000 njerëz prej Umetit tim do të hyjnë në xhenet pa u gjykuar.” Sahabët thanë: "Kush janë ata o Pejgamber i Allahut?”

Lexuar: 5918 | Komente: (0) | Vlerësuar: 1/1

1-Bënë mëkate dhe nuk ndihet fajtorë 
2-Ka zemër të ashpër dhe nuk ka dëshirë që ta lexon Kuranin. 
3-Ndihet shumë përtac për të bërë vepra të mira, p.sh. vonohet për namaz 
4-I neglizhon sunetet

Lexuar: 869 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Trasmetohet nga Ebu Derda ( Zoti qoftë i kënaqur me të ) se ka thënë : ka thënë pejgamberi ( paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të ) : a t'ju tregoj ju për veprat më të mira dhe më të pastërtat tek Mbreti i juaj, që t'i ngrejnë sa më lartë gradat dhe është më mirë për ju sesa shpenzimi i floririt dhe i argjendit, si dhe më mirë sesa të takoheni me armikun dhe të luftoni me të? Thanë : po. Tha : përmendja e Allahut të madhëruar. ( Sahih sunen Et-Tirmidhij : 3377 )

Lexuar: 6196 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Adhurimi nuk është i pranuar vetëm nëse në të gjenden këto dy kushte:
1. Të kryhet i sinqertë vetëm për Allahun.
2. Pasimi i Profetit (salallahu alejhi ue selam) në këtë adhurim. Pra, ky adhurim të kryhet ashtu siç e ka vepruar Profetit (salallahu alejhi ue selam).
Lexuar: 5621 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Dashuria për Allahun (raghbah), ta duash atë dhe të kesh dëshirë që të takohesh me Të, kjo është pasuria e robit, baza e çështjes së tij, baza e jetës së tij të jetuar në mirësi, burimi i lumturisë së tij (të vërtetë), suksesi dhe gëzimi, dhe është freskia për sytë e tij. Për këtë arsye ai u krijua dhe për këtë është urdhëruar.

Lexuar: 5588 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Mbështetu tek Allahu i Madhëruar dhe çështjen tënde kërko që Ai ta zgjidh duke të ndihmuar, pajtohu me gjykimin e Tij sepse Ai të mjafton si Ndihmës dhe Strehues.
Falja atij që të ka bërë padrejtësi, mbaji lidhjet farefisnore, jepi atij që s’të ka dhënë, bëji mirë atij që s’të ka bërë mirë dhe do të gjesh gëzim dhe siguri në jetë.

Lexuar: 5886 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

O njeri, qendro duke perkujtuar te mirat qe t’i dha All-llahu xh.sh., mos u bej i verber dhe shurdh, se sado qe t’ia leshe hareses begatite e Tija dhe t’ua kthesh atyre shpinen, ato te vijne pas e te mbulojne nga maja e kokes deri te gishterinjte e kembes. Qendro, pra, besnik i vertete e mos i moho te mirat e Tija te panumerta. All-llahu xh.sh. thote:

Lexuar: 773 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

25 premtime nga Allahu
Duhet të kuptohet mirë se kur Allahu premton diçka, atëherë Allahu, sub’hanehu ue tea’la, e mendon atë, siç thotë Allahu, sub’hanehu ue tea’la, "Ky është premtimi i Allahut; Allahu nuk e shkel premtimin e Vet” (Ez-Zumer, 39: 20), dhe në një ajet tjetër, "Premtimi i Allahut është i vërtetë; Ai është i Plotfuqishmi dhe i Urti.” (Lukman, 31: 9)
Lexuar: 1380 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Profeti (salallahu alejhi ue selem) ka thënë: " Çdo punë e ka kulmin e vet e mbas kulmit vjen rënia, në qoftë se kjo rënie mbetet në nivelin e sunetit tim, ky person është i udhëzuar e nëse rënia e tij bie nën sunetin tim (pra largohet nga suneti i profetit) atëherë ky person quhet i humbur.” 1.

Lexuar: 6387 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Ky rast i pyetjes së Muadhit të Dërguarin, lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, nga një transmetim tjetër mësohet se ka qenë rruga e tyre duke shkuar për në luftën e Tebukut. Dhe një ditë, thotë Muadhi, ndërsa ishim duke ecur,...........

Lexuar: 6292 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Allahu xh.sh thotë:"Tek Allahu mbështetuni, nëse jeni besimtarë."
Allahu xh.sh thotë:"Besimtarë të vërtetë janë vetëm ata, të cilëve kur përmendet Allahu, u rrënqethen zemrat dhe kur u lexohen ajetet e Tij, u shtohet besimi dhe që mbështeten vetëm te Zoti i Tyre" (Enfal 2)

Lexuar: 6267 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Shpallja është lëndë e Risaletit - pejgamberllëkut. Ibni Kajjumi, duke i numëruar shkallët e Shpalljes, thotë:
Shkalla e parë: Er-ru’ja es-sadika ose të ëndërruarit e vërtetë me të cilën i fillon Shpallja Resulull-llahut a.s
Lexuar: 5671 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Nuk kalon asnjë ditë e që të mos dëgjojmë për ankesa nga zemra e ngurtë, për mungesë të kënaqësisë gjatë kryerjes së adhurimeve, për imanin e dobët, për leximin e thatë të Kuranit... Pas falënderimeve të pandërprera për Allahun dhe salavateve më të përzemërta për të Dërguarin mëshirë për botët me keqardhje konstatoj se imani i dobët është dukuri të cilën nuk guxojmë ta neglizhojmë.

Lexuar: 6604 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Transmeton Imam Muslimi nga Suhejbi [radijall-llahu anhu], i cili thotë se Pejgamberi [sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem] ka thënë: "Kur banorët e xhennetit të hyjnë në xhennet. Atëhere All-llahu do tu thotë: a dëshironi edhe diç ma tepër? Ata do të thonë: a nuk na i zbardhe fytyrat, a nuk na fute në xhennet dhe na shpëtove nga xhehenemi.

Lexuar: 831 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Kohëve të fundit në shoqërinë tonë është përhapur shërimi me anë të Rukjes, një gjë që nuk është e ndaluar. Kjo dukuri ka sjellë edhe disa gabime, ku disa rrenacakë dhe magjistarë po e mbulojnë mashtrimin u tyre me petkun e Rukjes, e për këtë shkak në këtë artikull desha të sqaroj disa kritere që duhet të kemi parasysh.

Lexuar: 3347 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Ndëshkimet janë pasojë e asaj që njerëzit veprojnë (bëjnë keq). Sprovat janë teste dhe prova, të cilat Zoti i dërgon për të provuar njerëzit. Njerëzit mund të sprovohen me gjëra të mira ose tëkëqija. Lidhur me ndëshkimin Allahu thotë në Kuran: "Çfarëdo e mire që të vjen është nga Allahu, e nëse të vjen ndonjë e keqe është nga vetë ti”. (Sure Nisa: 79).
Lexuar: 1980 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

E, sikur t’i shihje mizorët kur janë në agoni të vdekjes, e engjëjt kanë shtrirë duart e veta (me ndëshkim) e (u thonë): "Shpëtojeni pra vetveten (nëse mundeni)”. "Tash përjetoni dënimin e turpshëm për shkak se e thoshit të pavërtetën për All-llahun, dhe ndaj argumenteve të Tij ishit kryeneç”. (el-En’am 6:93)

Lexuar: 6471 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

thotë Allahu xh.sh "thuaj vdekja te cilën mundoheni ju mi ik asajna nuk kini me mujte ajo do te ju takoj kudo qe jeni pastaj do te ktheheni te zoti dhe do te ju informoj për atë se çka keni bere

Lexuar: 2388 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Tallja dhe përqeshja me fenë dhe pjestarët e sajë është cilësi e armiqëve të Allahut teala Cilësi e munafikëve dhe e qafirave,tregonë Allahu teala për të gjithë Pejgamberët eTij se popujt pabesimtarë janë tallur me ta:"E sa Pejgamber kemi dergëuar më herët ,çdo Pejgamber që dërgohej popullit tallej me të".(Zuhruf-6)

Lexuar: 6643 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Falenderimi i takon vetëm Allahut , kurse Salavatet ia dergojm Muhammedit alejhi selam , Familjes se tij , shokve të tij dhe të gjith atyre qe e ndjekin rrugen e tij .
Ku je ti tash ? Pastaj ku do të jesh ti nesër ?
Ti tash jeton në një shtepi të gjerë , ndersa nesër do të jesh në varr të ngusht dhe të frikësuar .

Lexuar: 1065 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Nuk do të jet e pranuar vepra tek Allahu xh.sh.per derisa te plotsohen keto tri kushte:Kushti i parë: Nuk do te jetë vepra e pranuar te Allahu xh.sh. për derisa te jesh besimtar, pa marr parasysh se qfar veprash te mira bën njeriu por nuk beson ne All-llahun xh.sh. atëher ajo vepë esht e refuzuar nga Allahu, ......

Lexuar: 788 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Nëse e dinë : Që All-llahu azze we xhel të urdhëron me namaz?... thotë i lartësuari :
 
"Vazhdoni rregullisht namazet (faljet), e edhe atë namazin e mesëm, dhe ndaj All-llahut të jeni respektues (në namaze)." ( Bekare : 238).
Lexuar: 6333 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

..... ditën kur vijnë disa shenja të Zotit tënd, asnjë njeriu nuk i vlen besimi i Tij nëse nuk ka besuar me parë ose nuk ka bërë në besimin e tij kurrfarë të mire. Thuaj: " Pritni edhe ne jemi duke pritur!"* (El-En'amë : 158).
Lexuar: 1382 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

1. Mbrojtje prej dunjallukit dhe fitneve të dunjas Katade b. Nu'mani, radij Allahu anhu, transmeton se Pejgamberi, salallahu alejhi ve selem, ka thënë: "Kur Allahu, xhele shanuhu, e donë një njeri - e mbron atë nga dynjaja, njësoj sikurse dikush nga ju ia ndalon të sëmurit ujin që ta pijë!" (Sunen Tirmidhiu)

Lexuar: 1379 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Namazi ka disa veprime të caktuara të cilat janë sunet. Është diçka e pëlqyer që ai që falet t`o plotësojë këto sunete, në mënyrë që të marrë shpërblimin për kryerjen e tyre.

Lexuar: 1360 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Xhihadi më se pakti duhet të bëhet një herë në vit, po të shtohet është më mirë pa polemik. Nuk lejohet që brenda vitit mos të ketë luftë dhe xhihad përpos nëse pamundësohen myslimanët kur të jenë të dobët, armiku të jetë i shumtë, dhe kur të frikohen nga humbja e tërësishme e myslimanëve........

Lexuar: 6254 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Mëkatet e lëndojnë zemrën, e errësojnë shpirtin, e dobësojnë trupin, dërgojnë në humbje, udhëzojnë në zjarr. Nëse të gëzon momentalisht të dëmton më vonë, prandaj po që se mëkatari do t’i dinte dëmet e mëkateve, do të largohej prej tyre, do të përmirësohej dhe do të përqendrohej në vepra të mira, mirëpo syri i mëkatit është i verbër.

Lexuar: 6184 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Në një hadith të saktë përcillet, se kur i dëgjoi këto ajete shoku i Profetit sal-lallahu alejhi ue selem, Adij ibën Hatimi i tha Profetit: "Po ne nuk i kemi adhuruar ata”. Profeti e pyeti: "A nuk i bënin ata gjërat e ndaluara të lejuara dhe ju i konsideronit si të lejuara (hallall)?

Lexuar: 757 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Në librat e suneneve nga i Dërguari i Allahut, lavdërimi dhe paqja e Allahut qoftë mbi të, është kështu: "Umeti im do të ndahet në shtatëdhjetë e tre grupe, njëri do të jetë në xhenet dhe shtatëdhjetë e dy në zjarr.”
Lexuar: 1179 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Kurani është fjalë e Allahut

Në të, Allahu e prezanton Veten tek robërit e Tij me cilësitë e Tij. Herë e prezanton Veten "nën mbulesën” e madhështisë, lartësimit, dinjitetit, e atëherë drithërohen shpirtërat, përulen kokat dhe tretet mendjemadhësia, ashtu siç tretet kripa në ujë.

Lexuar: 5771 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Robërimi i krijesave ndaj Allahut ndahet në tre kategori:
1-Robërimi (nënshtrimi) në aspektin e përgjithëshm.
2-Robërimi (nënshtrimi) në aspektin e veçantë.
3-Robërimi në aspektin më të veçantë se ajo para saj.....
Lexuar: 5970 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Në Kuranin famëlartë gjejmë se rrugët për thirrjen në teuhidin uluhije kanë ardhur të formave të ndryshme, nga këto rrugë mund të përmendim: ............

Lexuar: 6037 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0


Llojet e teuhidit janë të lidhura njëra me tjetrën dhe nga ajo që do të paraqesim më poshtë, do të bëhet e qartë për ne lidhja që ka midis teuhidit uluhije dhe teuhidit rrububije si dhe e kundërta.

Lexuar: 1123 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

1-50 51-52
Forma e hyrjes
 
shkarko ligjerata

shkarko namazin

reklama 3
reklama 3
reklama 4
reklama
reklama
reklama
prova
kerko
 
Copyright © 2010 |