Sot është - E Enjëte | Data: 13-May-2021 | Ora: 03:56
NDRYSHO DIZAJNIN
**.... Guest ....** ...ES-SELAM ALEJKUM WE RAHMETULLAHI WE BEREKATUHU XHEMAT I NDERUAR ALLAHU JU SHPERBLEFTE PER VIZITEN E JUAJ INSH-ALLAH .... **
Dosja e Ramazanit

Artikuj per Ramazan

Video Ligjerata

Audio Ligjerata

Dua per Iftare

Dua te perditshme

Menya
Kategorite
Radio-Elkalem24/24
Bisedojm se bashku
mesohu edhe ti

Abdesi
Mesohu te marresh abdes

Namazi
mesohu te falesh Namaz

Allahu ju meshirofte
Shiko live

Shiko Meken live 24 ore


Shiko Medinen live 24 ore

Shikim te kendeshem
Sondazhi yne
web faqe islame
 
 
 
 
statistika

Muhamedi salallahu alejhi ue selem ka thënë: "Urdhëroni fëmijët tuaj për namaz në moshën shtatëvjeçare, ndërsa në moshën dhjetëvjeçare rrihni pak dhe ndani në shtrat.” E përcjell Ebu Davudi.

Lexuar: 1102 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Bëhu prej besimtareve se pasha Allahun nuk do të pendohesh asnjëherë, nxito në atë që e kënaqë Allahun!
Pashë Allahun më thuaj motër: A ka pas këtij të dashuri të dashur, pas këtij shëruesi, shërues dhe pas këtij të afërmi të afërt
.

Lexuar: 1076 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Feja islame edhe pse vazhdimisht i thërret njerëzit drejt ideales dhe përkryerjes në një shkallë të lartë, ai po ashtu nuk e anashkalon anën e dobësisë dhe të devijimit, që mund të ndodhë në çdo aspekt të jetës, por edhe në atë të sistemit familjar.

Lexuar: 1264 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Falënderimi i takon All-llahut, Zotit të botërave, Mëshiruesit, Mëshirplotit, Pronarit të ditës së Gjykimit. Përfundimi u qoftë të devotshmëve, e armiqësia zullumqarëve.

Lexuar: 1469 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Të gjithë i dëgjojmë dijetarët, ligjëruesit, hoxhallarët duke folur për të drejtat e prindërve ndaj fëmijëve, por shumë pak dëgjojmë për të drejtat e fëmijëve ndaj prindërve.
Lexuar: 1755 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

I Dërguari i Allahut sal-lallahu alejhi ue selem dhe sahabet pas tij u mbështetën tek gratë në çështjet e infermierisë dhe mjekësisë. Nga mesi i atyre grave kishte tregtare, poete dhe dijetare, në një kohë kur për romakët gruaja shitej kur martohej, sipas të ashtuquajturës "...

Lexuar: 1193 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

S’ka dyshim se prej begative të Allahut të Lartësuar ndaj robërve të Tij është edhe begatia e pasardhësve. Allahu i Lartësuar ua kujton robërve të Vet këtë begati në Librin e Tij kur thotë: "Allahu ju ka nxjerrë nga barku i nënave tuaja e ju nuk dinit asgjë dhe ju dha të dëgjuarit, të parët dhe zemrat, që të jeni falënderues.” (Nahl, 78)

Lexuar: 6163 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Profeti lutej për fëmijët për t’i inkurajuar për mirësi.
Enesi, kënaqësia e Allahut qoftë me të, transmeton duke thënë: "Nëna ime erdhi tek i Dërguari i Allahut, lavdërimi dhe paqja e Zotit qoftë mbi të. Ajo kishte veshur pjesën e sipërme dhe të poshtme me gjysmën e perçes së saj dhe tha: "O i Dërguar i Allahut, ja ..........

Lexuar: 6694 | Komente: (0) | Vlerësuar: 3/3

Letër dërguar shoqes së ndikuar nga këngëtarët! E dërgoj këtë letër, me ndjenjat më të sinqerta, tek ajo krijimin e të cilës e ka përsosur Allahu, ka zbritur me emrin e saj një sure të plotë në Kur’anin Fisnik, tek ajo që ka jetuar në qoshe të ndonjë bote hipotetike (të supozuar-ka për qëllim internetin) me vite të tëra duke u dëfryer, duke i klikuar pjesët e saj në rubrika dhe numra, duke i ikur namaz pas namazi
Lexuar: 1193 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Motër e shtrenjtë, Esselamu alejkum!
I dërgoj këto fjalë deri tek ty duke shpresuar se do të zëjnë vend të ty dhe do të ndikojnë në jetën tënde pozitivisht. Këto fjalë shpresoj që të mbrrijnë zemrën tënde të bardhë. Po, në zemër të bardhë sepse je krijuar me zemër të bardhë, u rrite e pafajshme, u rrite në pastërti, besnikeri dhe dashuri.

Lexuar: 1152 | Komente: (1) | Vlerësuar: 0/0

Të hidhëruar dhe të prekur nga tendencat negative që po i shfaqin mediat nga vendi e bota për njollosjen e femrës muslimane dhe mbulesës Islame janë bërë tepër të padurueshme.

Lexuar: 1996 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

I Lartësuari thotë: ". . . Kush e respekton Allahun dhe të Dërguarin e Tij, ai ka arritur një sukses të madh.” (Ahzab: 71) Ndërsa, hidhërimi dhe fatkeqësia është në kundërshtimin e Allahut dhe mospasimin e menhexhit të Tij dhe rrugës së të Dërguarit të Tij. I Lartësuari ka thënë: "… E kush e kundërshton Allahun dhe të Dërguarin e Tij, ai është larguar shumë larg së vërtetës.” (Ahzab: 36)

Lexuar: 1197 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Rruga e shkurtër drejt zemrës së burrit tënd !
Kjo është një thirrje drejtuar çdo gruaje, kudo që të jetë ajo.
Drejtuar çdo gruaje, e moshuar apo e re, e moshuar qoftë ajo edhe gjyshe, e re po edhe nëse është fëmijë.

Lexuar: 1070 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Gruaja më parë në asnjë Moment nuk ka qenë e izoluar, përveq në Shekujt kur qe e përmbytur në Prapambeturi e Degjenerim.
Kur thuhet se Gruaja duhet ta mbrojë Personalitetin e vet Islam, kjo nuk nënkuptohet tek shumica ne atë se, ajo duhet të izolohet nga Jeta dhe t’i cungohet diçka nga të Drejtat që asaj i takojnë.

Lexuar: 1497 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Kur martohesh, nuk merr vetëm Grua, por e merr gjithë Botën ne Krahun tënd. Prej këtij Momenti e tutje, ajo çdo ditë do të jetë Partneri yt, Shoqëruesi yt dhe Shoku yt më i ngushtë ne Jetën tënde. Ajo do të ndajë Momentet me ty, do të ndajë Ditët, Lotët

Lexuar: 1008 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Këto ditë jemi në një udhëtim për në Xhennet. Prej fillimit të këtij udhëtimi vërejmë një shenjë në rrugë, në të cilën shkruan: "Hixhabi të shpije në Xhennetin e Mëshiruesit”. Prandaj, jemi të detyruar që t’i dimë dobitë dhe përparësitë e hixhabit (mbulesës).

Lexuar: 895 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Ekziston një numër i madh i haditheve ku thuhet se është mëkat i madh për gruan e cila e refuzon bashkëshortin e saj në shtrat atëherë kur ai e thërret. Disa nga ato hadithe do t'i citojmë më poshtë, ndërsa një gjest i tillë (i gruas) pas vetes tërheq pasojat vijuese:
Lexuar: 1060 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Stili perëndimor i jetës familjare ka përfunduar në tradhti martesore, shkallë të lartë të shkurorëzimeve, familje të shkatërruara, alkoolizëm, dhënie pas drogës, shthurje, etj.
Islami e ndërton familjen në bazë të fortë, e cila është e aftë për vazhdimësinë e furnizimit, sigurisë, dashurisë së përbashkët dhe miqësisë së ngushtë.
Lexuar: 1227 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Një thënie e famshme e Profetit Muhamed alejhi selam thotë se xheneti gjendet në këmbët e nënës. Një nga shembujt që tregon respektin dhe butësinë e madhe karshi nënës është ai i Imam Ebu Hanifes, njërit prej juristëve (fakihëve) më të mëdhenj islam.

Lexuar: 1035 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Allahu i Lartësuar na urdhëron: "Zoti yt ka dhënë urdhër të prerë që të mos adhuroni tjetër pos Tij, që të silleni në mënyrë bamirëse ndaj prindërve.Nëse njërin prej tyre, ose që të dy, i ka kapur pleqëria pranë kujdesit tënd, atëherë mos u thuaj atyre as "of - oh”, as mos u bë i vrazhdë ndaj tyre,po atyre thuaju fjalë të mira (të buta, respektuese). (Isra, :23)

Lexuar: 1246 | Komente: (0) | Vlerësuar: 0/0

Në fazën e adoleshencës njeriu pëson ndryshime me rëndësi në trupin dhe në psiqikën e tij. I riu ka mbështetje të fortë në vetvete dhe te ai zhvillohet ndjenja e pavarësisë. Sociologët mendojnë se rrethi në të cilin jeton i riu ka ndikim të madh në sjelljet dhe në drejtimin e tij.

Lexuar: 1620 | Komente: (1) | Vlerësuar: 0/0

"Burri yt është Xheneti yt apo Xhehenemi yt”, që don të thotë, se gruaja e cila i bindet burrit do të hyjë në Xhenet dhe nëse nuk i bindet do të hyjë në Xhehenem. Ja disa hadithe që e urdhërojnë gruan t’i bindet burrit të saj

Lexuar: 4159 | Komente: (1) | Vlerësuar: 0/0

Forma e hyrjes
 
shkarko ligjerata

shkarko namazin

reklama 3
reklama 3
reklama 4
reklama
reklama
reklama
prova
kerko
 
Copyright © 2010 |