Sot është - E Premte | Data: 14-August-2020 | Ora: 14:04
NDRYSHO DIZAJNIN
**.... Guest ....** ...ES-SELAM ALEJKUM WE RAHMETULLAHI WE BEREKATUHU XHEMAT I NDERUAR ALLAHU JU SHPERBLEFTE PER VIZITEN E JUAJ INSH-ALLAH .... **
Dosja e Ramazanit

Artikuj per Ramazan

Video Ligjerata

Audio Ligjerata

Dua per Iftare

Dua te perditshme

Menya
Kategorite
Radio-Elkalem24/24
Bisedojm se bashku
mesohu edhe ti

Abdesi
Mesohu te marresh abdes

Namazi
mesohu te falesh Namaz

Allahu ju meshirofte
Shiko live

Shiko Meken live 24 ore


Shiko Medinen live 24 ore

Shikim te kendeshem
Sondazhi yne
web faqe islame
 
 
 
 
statistika

Shpata e mprehtë për sharësin e ALLAHUT Muhamedit dhe Fesë Islame


Dije vëlla i dashur se sharja e Allahut , Islamit , Muhamedit alejhi selam eshte një krim i madh prej të cilit renqethen zemrat e besimtarëve te cilët njohin Allahun.

Në kohet e fundit pamë se si te huajt perendimorë e bën një gjë te tillë dhe i zgjatën gjuhët e tyre duke sharë Allahun , Islamin dhe Muhamedin alejhi selam në këto shtete nëse ndodh një gjë e tillë ska problem se nuk egziston ligji që denohen ato me të përveq nëse shahet kryetari apo ndonje njeri me post atehër ndermirren masa të rrepta

E njëjta gjë ndodhe edhe ne shumicën e shteteve arabe të sotme shahet Allahu Muhamedi alejhi selam dhe feja Islame

Për ketë thojmë duke iu mbeshtet Allahut se ai e cili e shanë Allahun,Muhamedin alejhi selam , Islamin apo tallet me këto ateher ai është lëshues I fese islame (murted) I lëshohet gruaja e tij nëse është muslimane I asgjësohen veprat e tij në pergjithësi nuk vorroset në varrezat e muslimaneve dhe vendi I tij është xhehenemi zjarri edhe nese e bën këtë duke mahnitë apo me qëllim , I nervozuar apo I qetë , malli I tij është I lejuar dhe gjaku I tij edhe nëse posedon kontratë me shtetit islam qofte krishter apo jahudi burrë apo grua nuk dallohet .

Këtë që cekëm kemi argumente për të nga ato janë:

33:57. E s'ka dyshim se ata janë të cilët e fyejnë All-llahun dhe të dërguarin e Tij, ata i ka mallkuar All-llahu në Dunja e në Ahiret dhe për ta ka përgatitur një dënim të dhembshëm.
Në këtë ajet bën pjesë ai I cili e fyen Allahun Fejën e Tij dhe të Dërguarin alejhi selam.

Argument nga suneti: hadithi i Muhamedit alejhi selam ((Kush e mbyt ka'b ibn eshref sepse ai e ka fy Allahun dhe të dërguarin e Tij alejhi selam ? u ngrit Muhamed Ibn Muselemetu dhe tha a me lejon mua o I Dërguar I Allahut tha Muhamedi alejhi selam ((Po)).

Sa I përket ka'bit që përmendet në këtë hadith ai ka qenë I mbrojtur nën shtetin Islam me kontrat , mirpo kur shau Muhamedin alejhi selam Muhamedi alejhi selam e cilësoj prej atyre qe kan fyer Allahun dhe Muhamedin alejhi selam dhe u thy kontrata me kët jahudi dhe iu bë hallall gjaku I tij.

Gjithashtu mirret nga ky hadith argument se te gjithë pabesimtarët prej krishterëve zjarradhuruesve etj mbyten nëse fyjnë Allahun , Islamin apo të Dërguarin bile këto që nuk posedojnë kontratë me shtetin Islam duhet mbytur që me par se sic e pamë me lartë Sahabet mbyten ka'bin që ishte jahudi dhe kishte kontratë , prandaj nuk bisedohet për atë që ska kontratë mbytet nëse është mundësia menjëherë .

Në ajetin e lartëpermendur pamë se si Allahu I kishte mallkuar ata që fyen e tallen me Allahun , Muhamedin alejhi selam apo fenë Islame dhe kishte pregaditur për ta denim të dhembshëm , Ibn Tejmija ALlahu e mëshirofte thote: mallkimi I përmendur në këtë ajet është për jobesimtarët se ke e mallkon Allahu në dunja dhe ahiret vetëm se e ka nxjerr prej rahmetit të tij ne dunja dhe ahiret e nuk i nxjerr Allahu prej rahmetit te Tij vetëm se mosbesimtarët gjithashtu nëajet përmendet denim I dhembshëm, në Kuran kur permendet (adhabun muhin) denim I dhembshëm është për qëllim vetëm për jobesimtarin .


2- Fjala e Allahut:

49:2. O ju që keni besuar, mos ngreni zërin tuaj mbi zërin e Pejgamberit dhe mos iu ngërmoni atij si i ngërmoheni njëri-tjetrit, e të zhduken veprat tuaja duke mos ditur ju.

Gjithashtu në këtë ajet shohim se si Allahu ndaloi besimtarët që mos ta ngrisin zërin e tyre mbi zërin e të Derguarit alejhi selam sepse një gjë e tillë do ti a asgjësonte veprat e cka mbetet për atë të cilin e shan Allahun dhe fenë Islame kuptohet se është kafir .

3- Fjala e Allahut:

9:65. E nëse i pyet ti ata (përse tallen), do të thonë: "Ne vetëm jemi mahnitur e dëfruar". Thuaj: "A me All-llahun, librin dhe të dërguarin e Tij talleni?"

9:66. Mos kërkoni fare ndjesë, ju pasi që (shpallët se) besuat, keni mohuar. Nëse një grupi nga ju i falim, grupin tjetër e dënojmë, ngase ishin kriminelë.

Këta dy ajete vërtetojnë shum qart se sharësi apo tallësi me Allahun të Dërguarin apo me dicka prej fesë islame është kafir(mohues) murted(felënës) pasi që ka qenë musliman , sidoqoft kjo tallje konsiderohet kufër .

Këto dy ajete kishin zbritë për disa të cilët dolën me Muhamedin alejhi selam në xhihad(luftë e shejtë) në lufën e Tebukit e kur këta u tallen me disa nga shokët e Muhamedit alejhi selam zbritën këta ajete pastaj shkuan te Muhamedi alejhi selam duke kërkuar ndjesë dhe thanë: se kena qene duke bë shaka që te na kalon koha gjat udhtimit e të clodhemi nuk e kemi pas për qellim me be kufër , Allahu nuk iu tha atyre jo po rreni ju se keni vepru ashtu bindshem po automatikisht iu tha se " Mos kërkoni fare ndjesë, ju pasi që (shpallët se) besuat, keni mohuar." Dmth u bëtë kafira.

Këto pra dolën nga feja Islame edhe pse ishin prej atyre qe faleshin dhe agjëronin bile edhe patën dale në xhihad me të Derguarin – prandaj ke kujdes vëlla-motër qe mos të ndodhë një gjë e tillë edhe me ty, Allahu na ruajte gjithve- AMIN

Gjithashtu nuk është arsyje të thotë dikush se unë falenderoj Allahun nuk tallem me asgjë në fenë Islame ndërsa nga ana qeter rrin , qeshet , I nderon ata të cilët tallen me Allahun të dërguarin alejhi selam dhe fenë Islame , këtij personi i obligohet qe ta qorton tallësin ta ndalon nga nje gjë e tillë dhe mos të rrin në mexhlisin e tij nëse nuk ka mundësi me ndalu e nese nuk e bën këtë ateher jan bashk të dy në kufer Allahu na ruajtë nga një gjë e tillë, thotë Allahu:

4:140. Juve u është shpallur në librin (Kur'anin) që, kur të dëgjoni se po mohohet Kur'ani i All-llahut dhe po bëhet tallje me të, mos rrini me ata derisa të mos hyjnë në bisedë tjetër. Përndyshe, ju do të jeni si ata. All-llahu do t'i tubojë tradhëtarët dhe jobesimtërët që të gjithë në xhehennem.

Shih pra se si Allahu I kërcnohet atyre që janë munafika (hipokritë) dhe rrijnë qetë tek mosbesimtaret duke mos u larguar nga ata as duke mos I ndaluar nga tallja, Allahu ata do ti bashkon te gjithë në xhehenem(zjarr).

Le te ketë kujdes pra besimtari nga ky krim dhe vepruesit e tij, të cilët shajnë , tallen me Krijuesin e tyre natë e ditë edhe pse Ai ditë e natë i begaton me lloj lloj begati ,
mirsia e tij zbret mbi ta ditë e natë ndërsa ata këndojnë , rrahin shuplak I nënshtrohen kryetareve të tyre te cilët shitën dhe mohuan fene Islame luftuan fenë ndërruan ligjin e Allahut morën për ligj ligjin e mosbesimtareve te mallkuar të cilët hajnë dhe vjedhin mallin e muslimaneve pa nderprë te mallkuar qofshin ata .

Allahu na urdhëroi me lartesu me adhuru Ate te vetem mos të i bejme Atij ortak dhe te heqim dore e te mohojmë cdo gjë qe adhurohet pervec Tij

Ne fund lusim Allahun të na përforcon zemrat e të mbeten në fenë Islame ashtu sic Allahu është dakord , dhe të na bën prej atyre qe kur ndegjojnë fjale fyese apo tallje me dicka në fenë Islame ta ndalojne me ate qe kanë mundësi Allahu është I fuqishem për cdo gjë dhe mbi cdo gjë

Krenaria I takon ALLAHUT të Derguarit dhe besimtarëveLexuar: 1299 | Shtuar nga: studio-islam | Data: 24-October-2010
Shkruani një Koment
Name *:
Email *:
Code *:
Gjithsej Komente: 0
Copyright © 2010 |